О КОМПАНИИ БУХГАЛТЕРИЯ СТРАХОВАНИЕ юридичні послуги, реєстрація, реорганізація, ліквідація, злиття, приєднання, поглинання, поділ, рішення, засновник, учасник, юридична особа, статут, філія, представництво, дочірнє підприємство, посадова інструкція, ліцензія, судове рішення, спд, зовнішня реклама, працевлаштування іноземців, судовий захист, претензія, позовна заява, представництво інтересів, судовий захист, господарський суд, оскарження, стягнення дебіторської заборгованості, дебіторська заборгованість, арешт майна, зовнішня реклама, патент, інтелектуальна власність, виконання рішень, виконавче провадження, інвестування, торгова марка, договір, абонентське обслуговування, борг, моральний шкода, спір, тов, зат, ват, пп, підприємство, товариство
УСЛУГИ СТАТЬИ КОНТАКТЫОсобенности сделок с недвижимостью:
На рынке недвижимости Украины неспокойно, и такое положение не дает нормально спать его участникам. Свою лепту в нарушение спокойного сна участников сделок с недвижимостью, естественно, внесли новые Гражданский и Хозяйственный кодексы (ГК и ХК соответственно)...
Законное вымогательство:
Красивое слово "гринмейл" пока что практически не употребляется в украинских предпринимательских кругах. Практика "финансового", "корпоративного шантажа" или "экономического террора" не чужда отечественному бизнесу...
Ринок цінних паперів і інвестиції:
Розвиток світових фінансових ринків веде до значної концентрації капіталів навколо світових фінансових центрів. Ця тенденція розширює можливості використання тимчасово вільних коштів...Консультации
Здесь Вы можете задать любой интересующий Вас вопрос»

Для того, чтобы получить on-line консультацию по юридическим или бухгалтерским вопросам, просьба пользоваться электронной почтой с пометкой "on-line консультация". Ваши вопросы вместе с нашими ответами будут размещены в этом разделе сайта. Информация о клиентах не разглашается.

Ответы на вопросы распологаются в порядке поступления.

Вопрос:
Могу ли претендовать при разводе на раздел имущества,если в браке был куплен автомобиль,который оформлен не на мужа,он его водит по доверенности?

Ответ: Нет.
Вопрос:  
Суб'єкт пiдприємницької дiльностi-фiзична особа, яка надає транспортнi послуги,зареєструвалася у листопади 1998 року, обсяг наданих послуг за 1999 рiк становить 7000 гривень. Повинна вона реєструватись платником ПДВ, та на якiй пiдставi?

Ответ: Якщо ви взагалi не були зареєстрованi як платник ПДВ, то повиннi зареєструватися у якостi такого. Але навiть коли Ви зареєстрованi у якостi платника ПДВ то у вiдповiдностi до ст. 9 п. 9.6. Закону України "ПРО ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ", - "Свiдоцтво про реєстрацiю дiє до дати його анулювання, яке вiдбувається у випадках, якщо:....зареєстрована, згiдно з п. 2.1 цього Закону протягом 24 календарних мiсяцiв в якостi платника податку особа мала за останнi 12 поточних календарних мiсяцiв оподаткування обсяг продажу товарiв (робiт, послуг) менше, нiж 600 неоподаткованих мiнiмумiв доходiв громадян". (600 х 17 = 10 200 грн.) Бажано конкретизувати питання.
Вопрос:  
После смерти отца осталась дача. Прямые наследники:вторая жена отца, я , мать отца. Каковы мои шансы забрать дачу себе(куплена на мои деньги, мать отца на моей стороне)? На какое ещё имущество из совместной собственности отца и его жены распространяется право наследования?

Ответ: Враховуючи змiст Вашого питання повiдомляємо, що вiдповiдно до ст.529 ЦК України, - "При спадкоємствi за законом спадкоємцями першої черги є, в рiвних частках, дiти (утому числi усиновленi), дружина i батьки (усиновителi) померлого:". Таким чином при вiдсутностi спору про спадкове майно Ви можете претендувати на дачу при вiдповiдному оформленi всiх документiв. Беручи до уваги, що факт вступу у спадщину потребує нотарiального посвiдчення Вам краще звернутися до Нотарiуса за мiсцем вiдкриття спадщини (останне мiсце проживання спадкодавця) який допоможе скласти вiдповiднi документи та надасть детальнi роз'яснення з цього приводу i урахуванням побажань спадкоємцiв. Вiдповiдно до ст. 533 ЦК України спадкоємцi можуть претендувати на майно крiм, -"Предметiв звичайної домашньої обстановки i вжитку переходять до спадкоємцiв за законом, якi проживали спiльно зi спадкодавцем, незалежно вiд їх черги i спадкової частини, якщо вони проживали зi спадкодавцем до його смертi не менше одного року".
Вопрос:  
Я собираюсь продать квартиру, но она еще не приватизирована. Слышала о возможности приватизации на уже нового хозяина. Как юридически правильно это сделать?

Ответ: Вiдповiдно до законодавства України Ви можете вiльно розпоряджатися майном яке належить Вам на правi власностi. Тому продати неприватизовану квартиру за договором цивiльно-правового характеру Ви не можете.
Вопрос:  
Каким документом регламентируется трудоустройство и распределение молодых специалистов?

Ответ: Трудоустройство и распределение молодых специалистов регулируется ЗАКОН УКРАИНИ "Про сприяння соцiальному становленню та розвитку молодi в Українi" № 2998-XII от 5 февраля 1993 г., "Про зайнятiсть населення" № 803-XII от 01.03.91 г. ПКМУ №578 от 27.04.98 г. и другими документами.
Вопрос:  
Необходимо ли гражданину Украины платить налог с одноразовой выплаты по потере трудоспособности, производимой зарубежной компанией?

Ответ: В зависимости от того, является ли данный гражданин резидентом (плательщиком налогов на територии страны) Украины. Если да, то ответ - да.
Вопрос:  
Я на шестом месяце. Не работала и не работаю. На какие выплаты могу рассчитывать?

Ответ: На пособие после рождения ребенка 8500 гривен.
Вопрос:  
Мне выдали стипендию наперед а теперь требуют её обратно. Я в июле написала заявлени о переводе на экстернат со стационара, в августе мне дали стипендию, так как я училась на стационаре на бюджете и по результатам весенней сессии заработала стипендию. В сентябре вышел приказ о моем переводе на экстернатуру. Теперь бухгалтерия требует деньги обратно. У меня вопрсы: имели ли они право выплачивать стипендию наперед, почему меня не предепредили что такое моржет случиться, должна ли я отдавать эти деньги, если да, то можно ли по частям, могут ли подать на меня в суд или отчислить из университета???

Ответ: Если Вы перестали быть студентом, то стипендия, выданная на время "после окончания студенчества" (авансом) подлежит возвращению. Каким образом это решить согласовывайте с руководством и бухгалтерией учебного заведения. Вины Вашей в этой выплате нет, поэтому если Вас исключат из университета, то это можно будет обжаловать в судебном порядке. Однако деньги, не осложняя отношений с руководством, надо возвращать. А частями или или все сразу - договаривайтесь.
Вопрос:  
Каков размер жил.площади на одного человека в Киеве для постановки на учет для улучшения жилищных условий

Ответ: Здравствуйте! Информация о средней норме обеспеченности жилой площадью в городе Киеве имеется в Киевском городском Совете.Такая норма периодически пересматривается. В связи с этим рекомендуем обратиться в управление по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий в Киевский городской Совет. Мы такой информацией не располагаем.
Вопрос:  
Прошу, підскажить: Чи несе відповідльність Орендодавець за причинену шкоду чи збитки при використанні автомобіля: порушення ПДР, аварії, простої автомобіля із-за технічних несправностей, надходження автомобіля в ремонті та інше. В договорі оренди ця відповідальність не прописана.

Ответ: Ст.1187 Цивільного кодексу України зазначає, що шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки (в т.ч. використання транспортного засобу), відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (в т.ч. право власності, договір оренди)володіє транспортним засобом. Тобто якщо на момент нанесення шкоди автомобіль перебував в користуванні орендодавця,то він несе відповідальність як власник автомобіля, якщо ж автомобілем користувався на момент заподіяння шкоди орендар, то він і несе відповідальність. Щодо порушення ПДР - це адміністративна відповідальність, яку несе особа, яка порушила ПДР. Якщо зв ини орендодавця орендар не може здійснювати користування предметом оренди, то звичайно останній має право на певні компенсації, навіть, якщо це не передбачено договором. Є щоправда одна умова, орендар має довести, що саме орендодавець здійснював експлуатацію автомобіля під час дії договору оренди.
Вопрос:  
Здравствуйте! Хочу выехать по гостевой визе за границу вместе с ребенком, ей 2,5 года,отдохнуть.Я разведена.Нужно ли для этого разрешение от бывшего мужа (на вывоз за границу ребенка)?

Ответ: Если отец лишен родительских прав, то нет. Если не лишен и платит алименты, то да обязательно.
Вопрос:  
Здравствуйте! Я с мужем была в разводе, у нас есть сын. После развода муж не был женат. После его смерти осталась в Киеве квартира. Являюсь ли я также, как и наш сын, наследницей? Заранее спасибо.

Ответ: Согласно ст.1261 ГК Украины, наследниками по закону являются дети наследодателя и переживший супруг. Так как Вы состояли с бывшим мужем в разводе, соответственно, не являетесь наследницей.
Вопрос:  
Как оформить право собственности на выплаченную кооперативную квартиру, если владелец квартиры умер? Могут ли это сделать наследники?

Ответ: Право собственности после умершего невозможно оформить. Необходимо принять наследство - по-закону, по-завещанию.
Вопрос:  
Планируем сдать в аренду квартиру.Какие меры от аферизма?

Ответ: 1. Тщательное изучение арендатора (арендаторов), их долгосрочности и платежеспособности по намерениям.
2. Договор аренды нотариально удостоверить.
3.Арендную плату брать авансом перед началом каждого месяца, что записать в договор.
4. Договор заключать на срок 3-4 месяца, а потом его продлевать, чтобы не выселятьарендатора в судебном порядке.
Вопрос:  
Здравствуйте ! Вопрос: в какой срок мне должны выдать справку о зарплате после моего обращения в бухгалтерию организации, в которой я когда-то работала ? Спасибо !

Ответ: В статье 49 КЗОТ не указан срок, только указана обязанность выдать такую справку. Вы должны письменно потребовать справку и указать срок( в тот же день). При неудовлетворении Вашего заявления, это будет нарушением срока выдачи справки администрацией. В этом случае можно истребовать справку в судебном порядке.
Вопрос:  
Добрый день. Если я покупаю квартиру и оформляю документы на себя, а в это время идёт бракоразводный процесс с мужем, сможет ли он претендовать на эту квартиру?

Ответ: Все, что оформлено до вынесения решения суда и вступления его в законную силу, муж имеет право претендовать на свою часть.Корпоративные
правоотношения
Юридическое обслуживание
предприятия
Консультация
Судебное и исполнительное
производство
Регистрация предприятий
Подготовка документов
для самостоятельной
регистрации предприятия
Прекращение деятельности
предприятия
Другие услуги
Транспортное страхование
Страхование имущества
Медицинское страхование
Страхование ответствненности
Страхование грузов
Страхование сельхоз рисков
Базовый пакет
Пакет стандарт
Оптимал
Бизнес квартал
Элит квартал
От консультации относительно выбора банка до сопровождения Ваших интересов вплоть до получения результата!КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Киев, ул. Рогнединская 4,
офис 22, 3 этаж,
тел. 223 46 91; 223 46 92
E-mail: office@ur.com.ua


гадания и мистика
Бизнес
от А до Я
    Бюро переводов
Недвижимость
г. Киева
Банк
Украины
Мобильная
связь
Еженедельная
газета


Установка кондиционеров Rambler's Top100 Каталог юридических фирм, юридические услуги, семинары, форумы, вакансии для юристов

META-Ukraine