О КОМПАНИИ БУХГАЛТЕРИЯ СТРАХОВАНИЕ юридичні послуги, реєстрація, реорганізація, ліквідація, злиття, приєднання, поглинання, поділ, рішення, засновник, учасник, юридична особа, статут, філія, представництво, дочірнє підприємство, посадова інструкція, ліцензія, судове рішення, спд, зовнішня реклама, працевлаштування іноземців, судовий захист, претензія, позовна заява, представництво інтересів, судовий захист, господарський суд, оскарження, стягнення дебіторської заборгованості, дебіторська заборгованість, арешт майна, зовнішня реклама, патент, інтелектуальна власність, виконання рішень, виконавче провадження, інвестування, торгова марка, договір, абонентське обслуговування, борг, моральний шкода, спір, тов, зат, ват, пп, підприємство, товариство
УСЛУГИ СТАТЬИ КОНТАКТЫОсобенности сделок с недвижимостью:
На рынке недвижимости Украины неспокойно, и такое положение не дает нормально спать его участникам. Свою лепту в нарушение спокойного сна участников сделок с недвижимостью, естественно, внесли новые Гражданский и Хозяйственный кодексы (ГК и ХК соответственно)...
Законное вымогательство:
Красивое слово "гринмейл" пока что практически не употребляется в украинских предпринимательских кругах. Практика "финансового", "корпоративного шантажа" или "экономического террора" не чужда отечественному бизнесу...
Ринок цінних паперів і інвестиції:
Розвиток світових фінансових ринків веде до значної концентрації капіталів навколо світових фінансових центрів. Ця тенденція розширює можливості використання тимчасово вільних коштів...Статьи и публикации » Какие государственные органы выполняют контрольные функции и имеют право проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности?В пункті 1.12 статті 1 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" визначено, що органом контролю є державний орган, який у межах своєї компетенції, визначеної в законодавстві, здійснює контроль за вчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків та зборів (обов'язкових платежів) і виконанням податкових зобов'язань чи погашенням податкового кредиту. Цей нормативний документ також містить перелік державних органів контролю.

До контрольних належать такі державні органи:

 • митні органи, які контролюють порядок сплати й нарахування ввізного та вивізного мита, акцизного збору, податку на додану вартість, інших податків і зборів (обов'язкових платежів), що їх законодавство зобов'язує стягувати під час ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію України або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України;
 • органи Пенсійного фонду України, що наглядають за правильністю нарахування пенсійних внесків і дотриманням порядку їх сплати;
 • органи фондів соціального страхування, які контролюють нарахування страхових внесків і порядок їх сплати;
 • податкові органи, що наглядають за порядком нарахування і процедурою сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), стягуваних до бюджетів і державних цільових фондів (окрім тих, які вказано в пунктах 1-3).

Інші державні органи не мають права проводити планові й позапланові перевірки з питань фінансово-господарської діяльності.

Однак, за чинним законодавством, інші державні органи можуть перевіряти організаційну діяльність підприємців і підприємств у межах своєї компетенції.

Які державні органи мають право проводити перевірки?

Контролювати фінансово-господарську діяльність приватних підприємств мають право такі міністерства, державні комітети та інші державні органи:

 • Міністерство аграрної політики України;
 • Міністерство екології та природних ресурсів;
 • Міністерство охорони здоров'я України;

Які державні органи мають право проводити перевірки?

Контролювати фінансово-господарську діяльність приватних підприємств мають право такі міністерства, державні комітети та інші державні органи:

 • Міністерство аграрної політики України;
 • Міністерство екології та природних ресурсів;
 • Міністерство охорони здоров'я України;
 • Міністерство праці та соціальної політики України;
 • Міністерство фінансів України;
 • Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики;
 • Державний комітет із земельних ресурсів; Державний комітет у справах охорони державного кордону України;
 • Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України;
 • Державний комітет статистики України;
 • Пенсійний фонд України;
 • Головне контрольно-ревізійне управління;
 • Антимонопольний комітет України;
 • Державна податкова адміністрація України;
 • Державна митна служба України;
 • Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;
 • Державний департамент ветеринарної медицини; правоохоронні органи;
 • Державний комітет промислової політики України;
 • органи державної служби з карантину рослин;
 • Міністерство праці та соціальної політики України; Міністерство фінансів України;
 • Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики;
 • Державний комітет із земельних ресурсів;
 • Державний комітет у справах охорони державного кордону України;
 • Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України;
 • Державний комітет статистики України;
 • Пенсійний фонд України;
 • Головне контрольно-ревізійне управління;
 • Антимонопольний комітет України;
 • Державна податкова адміністрація України;
 • Державна митна служба України;
 • Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;
 • Державний департамент ветеринарної медицини; правоохоронні органи;
 • Державний комітет промислової політики України;
 • органи державної служби з карантину рослин;
 • Державна інспекція з контролю за цінами;
 • Державна санітарно-епідеміологічна служба;
 • Державна служба експортного контролю;
 • Державна інспекція з контролю якості лікарських рослин;
 • Державний нагляд охорони праці.

Контрольні функції державної податкової служби

Податкові органи передусім перевіряють, чи дотримують підприємці вимог податкового законодавства, тобто чи правильно обчислюють і сплачують податки та інші збори. За порушення законодавства в цій сфері вказані органи застосовують фінансові санкції. До компетенції податківців належить також контроль за підприємницькою діяльністю з таких питань:

 • дотримання порядку, за яким належить подавати декларації, звіти та інші документи, що відображають нарахування і сплату податків;
 • операції в іноземній валюті;
 • операції з готівкою, зокрема дотримання лімітів каси, розрахунки зі споживачами через реєстратори розрахункових операцій (РРО), розрахункові книжки (РК) та книги обліку розрахункових операцій (КОРО);
 • наявність ліцензій, патентів та інших дозвільних документів на провадження підприємницької діяльності;
 • наявність державної реєстрації підприємницької діяльності.

В законі "Про державну податкову службу в Україні" визначено, що під час проведення перевірки податківці мають такі повноваження:

 • перевіряти документи та прилади, бухгалтерські книги, звіти, кошториси, декларації, РК та КОРО, показники реєстраторів розрахункових операцій і комп'ютерних систем, застосовуваних для розрахунків за готівку із споживачами, а також інші документи, в яких відображено обчислення і сплату податків та інших платежів;
 • перевіряти наявність свідоцтв про державну реєстрацію підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів) на її провадження, документів, що засвідчують особу;
 • одержувати від посадових осіб і громадян письмові пояснення, довідки та інформацію щодо питань, які виникають під час перевірки;
 • на підставі відповідного рішення за підписом керівника податкового органу або його заступника накласти 96-го-динний арешт на активи підприємства.

Під час перевірки працівники податкової служби мають право безкоштовно отримувати такі документи й відомості:

 • довідки, копії документів про фінансово-господарську діяльність;
 • дані про отримані доходи й видатки підприємства та громадян;
 • розрахункові, валютні та інші рахунки;
 • інформацію про наявність та обіг коштів на цих рахунках;
 • іншу інформацію, пов'язану з обчисленням і сплатою податків та інших платежів.

Крім того, підприємець мусить забезпечити податківцям вільний доступ до його техніки й вхід до будь-яких інформаційних систем, зокрема комп'ютерних, для визначення об'єкту оподаткування. Таким посадовим особам потрібно дозволити безперешкодно користуватися засобами зв'язку для вирішення службових питань.

Податківці також мають право обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення, якщо ви використовуєте їх як юридичну адресу та (або) для отримання доходів. Ці посадовці можуть вилучати документи, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та інших платежів. А в бізнесменів, що порушують порядок провадження підприємницької діяльності, податківці мають право забрати реєстраційні посвідчення або спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо) і згодом передати матеріали про порушення тим органам, які видали ці документи. Втім, вилучаючи документи, представники контрольного органу мусять скласти опис таких документів і залишити підприємцеві їх копії.

Контрольні функції податкової міліції

Податкову міліцію формують спеціальні підрозділи боротьби з податковими правопорушеннями. Ці структурні одиниці діють у складі відповідних органів державної податкової служби. В статті 19 закону "Про державну податкову службу в Україні" визначено такі головні функції податкової міліції:

 • контроль за дотриманням податкового законодавства;
 • оперативно-розшукова діяльність;
 • кримінально-процесуальна діяльність;
 • охоронна діяльність.

Держава висуває перед податковою міліцією такі завдання:

 • запобігати злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, розкривати й розслідувати ці злочини та порушення, відкривати справи про адміністративні правопорушення;
 • розшукувати платників, які ухиляються від сплати податків та інших платежів;
 • запобігати фактам корупції в податкових органах і виявляти такі факти;
 • гарантувати безпеку діяльності працівників податкових органів, захищати їх від протиправних замірів, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

Чи є силові структури органами планового контролю?

Ні, жодна із силових структур не є органом планового контролю! Як визначено в законі "Про оперативно-розшукову діяльність", податкова міліція, державна служба боротьби з економічною злочинністю, Служба безпеки України можуть провадити оперативно-розшукову діяльність, дізнання і попереднє слідство. Натомість представники цих органів не мають права прийти до підприємця з перевіркою, якщо той не скоїв злочину або не вчинив правопорушення.

Здійснювати контроль за тим, чи дотримує бізнесмен норми податкового законодавства, може інспектор, а не оперуповноважений. Виявивши під час перевірки істотні порушення, податківець передає матеріали до податкової міліції. А представники податкової міліції матимуть законні підстави для офіційних відвідин підприємства щойно після того, як одержать такі документи й відкриють справу про правопорушення.

Контрольні функції органів пожежного нагляду

Державну пожежну охорону підпорядковано Міністерству внутрішніх справ (МВС). Рішення МВС з питань пожежної безпеки є обов'язковими для всіх підприємців, так само як і для всіх установ, організацій, приватних осіб та органів виконавчої влади. Безпосередній контроль за протипожежним станом приміщень, будівель і прилеглих до них ділянок здійснюють інспектори пожежного нагляду. За статтею 7 закону "Про пожежну безпеку", інспекторів пожежного нагляду наділено такими правами:

 • проводити перевірки протипожежного стану приміщень, будівель та всіх інших об'єктів підприємства в будь-який час. Ці обстеження можна робити тільки за вашої присутності або за присутності вашого представника. При цьому ви мусите надавати інспекторові пояснення, матеріали та іншу інформацію, що стосується справи;
 • надсилати обов'язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень і недоліків в організації пожежної безпеки. В деяких випадках інспектори мають право припинити або навіть заборонити роботу підприємства чи його виробничих підрозділів, а також не дати дозволу на використання приміщень, опалювальних приладів, ділянок електричної мережі тощо. Ваш бізнес може підпасти під такі обмеження в тому разі, якщо через порушення правил пожежної безпеки на вашому підприємстві виникла загроза пожежі або якщо існують якісь перешкоди гасінню пожежі та евакуації людей. Інспектор має право "накласти вето" на вашу діяльність також за інших обставин, наприклад, якщо ви виробляєте пожежонебезпечну продукцію, не дотримуючи стандартів і технічних умов;
 • контролювати, наскільки точно ви виконуєте протипожежні вимоги, визначені в стандартах, нормах та правилах. Йдеться про всі види будівельних і ремонтних робіт. Виявивши порушення, пожежний інспектор має право припинити такі роботи доти, доки не буде усунено виявлених недоліків;
 • притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб та інших працівників вашого підприємства, якщо з їхньої вини на фірмі порушують правила пожежної безпеки, не виконують розпоряджень пожежної служби чи використовують засоби гасіння пожежі не за призначенням;
 • накласти на підприємство штраф за порушення вимог пожежної безпеки, а також за невиконання розпоряджень, що їх видали посадові особи органів пожежного нагляду.

Пам'ятайте: пожежний інспектор не має права проводити обстеження сам, без супроводу представника вашого підприємства. Але якщо пожежний огляд вже відбувся, ви мусите виконувати приписи згаданого посадовця.

Контрольні функції санітарно-епідеміологічної служби
Санітарно-епідеміологічна служба (СЕС) підпорядковується Міністерству охорони здоров'я. Посадові особи цієї служби мають повноваження діяти тільки на відповідних адміністративних територіях. Одним з головних завдань СЕС є попередження інфекційної захворюваності населення шляхом санітарно-епідеміологічного контролю у сфері підприємництва. Проведення попереднього нагляду за об'єктами будівництва (як житлового так і промислового). Здійснюючи такий нагляд представники вказаної служби перевіряють, якою мірою бізнесмени дотримують норм санітарного законодавства, зокрема закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Працівники СЕС наглядають за відповідністю об'єктів санітарним нормам, проводять державну санітарно-епідеміологічну експертизу й видають відповідні дозволи (або не видають таких документів).

Головних санітарних лікарів адміністративних територій наділено досить широкими повноваженнями. Ці особи, зокрема, мають такі права:

 • давати згоду (або її не давати) на виділення земельної ділянки для забудови та інших потреб;
 • робити висновок про те, чи відповідають санітарним нормам щойно збудовані чи реконструйовані об'єкти та споруди;
 • вирішувати питання про те, чи потрібно проводити державну санітарно-епідеміологічну експертизу товарів;
 • контролювати, як на підприємствах здійснюють санітарні та протиепідемічні заходи;
 • давати згоду (або її не давати) на видачу дозволу провадити діяльність певних видів;
 • безперешкодно входити на територію підприємства та до всіх офісних приміщень;
 • давати вказівки щодо того, щоб усунути виявлені порушення санітарних норм, а також провадити потрібні лабораторні дослідження;
 • безкоштовно отримувати від підприємців дані про санітарний та епідемічний стан приміщень, прилеглої території та здоров'я людей;
 • відбирати зразки сировини чи продукції для державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
 • вживати заходів, що унеможливлюють порушення санітарного законодавства.

Наприклад, санітарний лікар може вдатися до таких дій:

 • обмежити, тимчасово або повністю заборонити чи припинити діяльність підприємства, будівництво та реконструкцію об'єктів;
 • накласти тимчасову заборону на виробництво, використання та продаж продукції певних видів;
 • зупинити або припинити інвестиційну діяльність;
 • дати власникові підприємства вказівку щодо усунення від роботи певних осіб;
 • вилучити (конфіскувати) небезпечні для здоров'я продукти або хімічні речовини.

Щоб уникнути таких неприємностей, належить чітко дотримувати санітарних норм. Усі законодавчі акти, в яких викладено ці вимоги, ви маєте право одержати в органі санітарно-епідеміологічної служби за місцем вашої реєстрації. Працівники СЕС можуть приходити на підприємства з плановими та позаплановими перевірками. Планову (або обов'язкову) перевірку здійснюють відповідно до плану, складеного в органі, закладі чи установі санітарно-епідеміологічної служби. А з позаплановою (вибірковою) перевіркою лікар СЕС має право прийти до вас у будь-який час, коли виникає потреба визначити санітарно-епідемічний стан приміщень чи об'єктів, зокрема навіть тоді, коли надійшла звичайна скарга на ваше підприємство. Для проведення перевірки цьому медичному працівникові не потрібні ніякі дозволи: йому досить показати своє службове посвідчення.

Після санітарної перевірки належить скласти акт. Один примірник цього документу залишається вам. У разі виявлення порушень інспектори із санітарного нагляду можуть оформити ще й такі документи:

 • протокол про порушення санітарного законодавства;
 • постанову, припис із переліком фінансових санкцій, подання на порушника до відповідної інстанції.

Трапляється, що працівники СЕС накладають штраф безпідставно. В такому разі рекомендуємо подати скаргу до головного санітарного лікаря вашої адміністративної території або позов до суду. Щоправда, поки вашу заяву розглядатимуть, дії постанови не припинять. Тож, можливо, ви зазнаєте збитків, якщо ваше підприємство тимчасово закриють. Однак навіть за таких умов не відступайте - захищайте свої права. Працівник СЕС, який програє судовий процес, під час наступної перевірки набагато старанніше виконуватиме свої службові обов'язки.

Контрольні функції антимонопольних органів

Діяльність Антимонопольного комітету регламентують закони "Про Антимонопольний комітет України", "Про захист від недобросовісної конкуренції" та "Про захист економічної конкуренції". Ця державна структура має наглядати за дотриманням антимонопольного законодавства й захищати інтереси підприємців та споживачів, тобто не допускати зловживань монопольним становищем, сприяти розвиткові чесної конкуренції тощо. Антимонопольний комітет має, зокрема, такі повноваження:

 • давати підприємцям обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень антимонопольного законодавства;
 • порушувати перед відповідними державними органами питання про скасування дії ліцензій, припиняти зовнішньоекономічну діяльність підприємців, якщо вони порушують антимонопольне законодавство;
 • накладати передбачені в законодавстві штрафи за виявлені порушення.


Державні уповноважені Комітету, проводячи на підприємстві перевірку на предмет дотримання норм антимонопольного законодавства, мають право, зокрема, на такі дії:

 • показавши службове посвідчення, безперешкодно входити до приміщень підприємства;
 • знайомитися з документами та іншими матеріалами, які потрібно оглянути під час перевірки;
 • вимагати, щоб підприємці та працівники підприємства давали усні й письмові пояснення з питань, що постають під час перевірки;
 • складати протоколи про адміністративні порушення;
 • накладати адміністративні стягнення за порушення антимонопольного законодавства.


Захищаючи інтереси держави, споживачів і підприємців, Антимонопольний комітет України може звертатися з позовами до суду в тому разі, якщо підприємства чи підприємці не дотримують норм антимонопольного законодавства, а також надсилати правоохоронним органам матеріали про порушення в цій сфері, що мають ознаки злочину.

Контрольні функції Головного контрольно-ревізійного управління

Органи Контрольно-ревізійного управління (КРУ) можуть проводити ревізії та перевірки лише з одного питання: як у державних органах виконавчої влади, державних фондах, установах і організаціях, на підприємствах, фінансованих з державного бюджету, дотримують порядку надходження і витрачання державних коштів. Натомість органи КРУ не мають права приходити з ревізіями та перевірками фінансово-господарської діяльності на підприємства недержавної форми власності, які не отримують коштів з бюджету або з валютних фондів. Виняток становить лише той випадок, коли правоохоронний орган доручає КРУ провести таку перевірку.

Як визначено в законі "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", Контрольно-ревізійне управління може здійснити ревізію або перевірку на підставі документу, засвідченого підписом однієї з таких посадових осіб: начальника державної контрольно-ревізійної служби, начальника управління (їхніх заступників) або керівника підрозділу служби в місті чи районі. Представник КРУ, який приходить на підприємство, мусить показати цей документ. По закінченні перевірки складають відповідний акт, а висновки за її наслідками відображають у довідці або в доповідній записці.

Під час офіційного візиту на ваше підприємство посадові особи вказаних органів мають право безперешкодно входити на склади, до виробничих та інших приміщень для того, щоб їх обстежити й з'ясувати всі інші питання, пов'язані з ревізією чи перевіркою. Виявивши підробки або зловживання, працівники КРУ можуть вилучити відповідні документи на весь час ревізії або перевірки й передати ці документи правоохоронним органам. У такому разі згадані посадовці мусять залишити вам акт про вилучення, копії та опис вилучених документів, а також повідомити про цей факт відповідним державним органам. У деяких випадках представники КРУ навіть можуть заблокувати операції на поточних банківських рахунках.

Працівники контрольно-ревізійної служби мають право отримувати від Національного банку України, його установ та комерційних банків інформацію про банківські операції на рахунках того підприємства чи організації, де відбувається перевірка.

Органи Контрольно-ревізійного управління можуть накладати адміністративні стягнення на керівників підприємств, установ та організацій, а також застосовувати фінансові санкції.

Контрольні функції Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації

Однією з важливих функцій Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарту) є захист прав споживачів. Повноваження Комітету визначено в декреті Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення". Уповноважені органи цього комітету перевіряють якість продукції та послуг, виконання обов'язкових вимог щодо безпеки товарів (робіт, послуг), а також дотримання правил торгівлі й надання послуг. Органи Держстандарту мають право на такі дії:

 • перевіряти якість товарів, робіт, послуг, проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за надані послуги та реалізовані товари;
 • припиняти продаж товарів, що не відповідають вимогам нормативних документів, доти, доки виявлених недоліків не буде усунено;
 • перевіряти, чи дотримують рекламодавці, виробники та розповсюджувачі реклами вимог законодавства про рекламу у сфері захисту прав споживачів.

Зокрема, представники цього Комітету можуть накласти штраф, наприклад, за такі порушення:

 • підприємець продає товари (виконує роботи чи надає послуги), не маючи сертифікату відповідності, якого вимагає законодавство;
 • підприємство виготовляє чи реалізовує товари (виконує роботи чи надає послуги), які не відповідають вимогам нормативних документів щодо безпеки для здоров'я та майна споживачів;
 • підприємство продає небезпечний товар без належного попереджувального маркування, а також без інформації про правила та умови його безпечного використання;
 • підприємець продає товар, термін придатності якого вже минув.

Отже, представники Держстандарту можуть перевіряти якість ваших товарів чи послуг і накладати відповідні штрафи за виявлені порушення. Натомість посадові особи цього Комітету не мають права вилучати конфіденційні дані про контрагентів і ліцензії на провадження діяльності певного виду.

Контрольні функції Державної інспекції з контролю за цінами

Контроль за цінами в Україні здійснюють Державна інспекція з контролю за цінами та підпорядковані їй державні інспекції в областях. Повноваження та функції цієї служби визначено в законі "Про ціни і ціноутворення" та в постанові Кабінету Міністрів України "Питання Державної інспекції з контролю за цінами". Посадові особи згаданої інспекції мають право вдаватися до таких дій:

 • проводити на підприємствах перевірки бухгалтерських документів, книг, звітів, калькуляцій, пов'язаних з встановленням і застосуванням цін, а також одержувати на лежні пояснення, довідки та відомості з питань, що виникають під час перевірок;
 • отримувати потрібні для перевірки документи та копії з них, які свідчать про порядок встановлення та застосування цін і тарифів, про рівень і економічну обґрунтованість цін;
 • обстежувати виробничі, складські, торговельні приміщення підприємств, використовувані для виготовлення, зберігання і продажу товарів та сировини, а також приміщення підприємств, що надають побутові та інші послуги;
 • у разі відмови в проведенні перевірки, припиняти операції підприємств на банківських рахунках та рахунках в інших фінансово-кредитних установах.

Фінансові санкції представники згаданої інспекції можуть застосовувати лише в тому разі, якщо підприємець (або підприємство) одержав виручку, порушивши порядок встановлення та застосування цін і тарифів, що їх регулюють уповноважені органи.

За порушення вважають такі дії:

 • нарахування не передбачених у законодавстві націнок і підвищення регульованих тарифів понад норму;
 • застосування вільних цін і тарифів, щодо яких запроваджено режим державного регулювання;
 • встановлення цін на продукцію (послуги), що забезпечують такий рівень прибутковості, який виходить поза визначену в законодавстві межу;
 • відхилення підприємств-монополістів від запровадженого порядку, за яким належить декларувати зміни цін і тарифів;
 • завищення або заниження величини визначених у законодавстві податків і зборів, що входять до структури ціни, не внесення сум цих податків та зборів до структури регульованої ціни;
 • внесення до структури регульованих цін (тарифів) таких витрат, яких не передбачає законодавство або які перевищують встановлені норми;
 • зарахування фактично не наданих послуг до вартості продукції та послуг, ціни на які регулює держава;
 • встановлення торговельних націнок, що перевищують лімітований рівень.

Всю виручку, отриману за наявності вказаних порушень, в підприємства вилучають. На додаток посадові особи Державної інспекції з контролю за цінами можуть накласти штраф, що відповідає подвійному розмірові суми такої виручки.

Рішення про застосування фінансових санкцій приймають інспектори, які приходять на підприємство з перевіркою. Оскаржити дії цих посадовців ви можете у відповідному обласному органі або в Державній інспекції з контролю за цінами. Пам'ятайте, що скаргу належить подати протягом місяця від того дня, коли вам повідомили про рішення щодо застосування фінансових санкцій.


Источник: Газета "Власна справа - наш край". Тижневик для підприємців.


Корпоративные
правоотношения
Юридическое обслуживание
предприятия
Консультация
Судебное и исполнительное
производство
Регистрация предприятий
Подготовка документов
для самостоятельной
регистрации предприятия
Прекращение деятельности
предприятия
Другие услуги
Транспортное страхование
Страхование имущества
Медицинское страхование
Страхование ответствненности
Страхование грузов
Страхование сельхоз рисков
Базовый пакет
Пакет стандарт
Оптимал
Бизнес квартал
Элит квартал
От консультации относительно выбора банка до сопровождения Ваших интересов вплоть до получения результата!КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Киев, ул. Рогнединская 4,
офис 22, 3 этаж,
тел. 223 46 91; 223 46 92
E-mail: office@ur.com.ua


гадания и мистика
Бизнес
от А до Я
    Бюро переводов
Недвижимость
г. Киева
Банк
Украины
Мобильная
связь
Еженедельная
газета


Установка кондиционеров Rambler's Top100 Каталог юридических фирм, юридические услуги, семинары, форумы, вакансии для юристов

META-Ukraine