О КОМПАНИИ БУХГАЛТЕРИЯ СТРАХОВАНИЕ юридичні послуги, реєстрація, реорганізація, ліквідація, злиття, приєднання, поглинання, поділ, рішення, засновник, учасник, юридична особа, статут, філія, представництво, дочірнє підприємство, посадова інструкція, ліцензія, судове рішення, спд, зовнішня реклама, працевлаштування іноземців, судовий захист, претензія, позовна заява, представництво інтересів, судовий захист, господарський суд, оскарження, стягнення дебіторської заборгованості, дебіторська заборгованість, арешт майна, зовнішня реклама, патент, інтелектуальна власність, виконання рішень, виконавче провадження, інвестування, торгова марка, договір, абонентське обслуговування, борг, моральний шкода, спір, тов, зат, ват, пп, підприємство, товариство
УСЛУГИ СТАТЬИ КОНТАКТЫОсобенности сделок с недвижимостью:
На рынке недвижимости Украины неспокойно, и такое положение не дает нормально спать его участникам. Свою лепту в нарушение спокойного сна участников сделок с недвижимостью, естественно, внесли новые Гражданский и Хозяйственный кодексы (ГК и ХК соответственно)...
Законное вымогательство:
Красивое слово "гринмейл" пока что практически не употребляется в украинских предпринимательских кругах. Практика "финансового", "корпоративного шантажа" или "экономического террора" не чужда отечественному бизнесу...
Ринок цінних паперів і інвестиції:
Розвиток світових фінансових ринків веде до значної концентрації капіталів навколо світових фінансових центрів. Ця тенденція розширює можливості використання тимчасово вільних коштів...Статьи и публикации » Дайте гроші на розвиток бізнесу! Умови отримання кредитів підприємствами з року в рік пом’якшуютьсяРуслана Пісоцька

Дайте гроші на розвиток бізнесу! Умови отримання кредитів підприємствами з року в рік пом’якшуються


За даними www.mipmagazine.com.ua


  
    Будь-який бізнес тримається на золотому правилі: “гроші притягують гроші”. Навіть грандіозний проект, без коштів для його реалізації, навряд чи зможе принести відчутні результати. Що ж залишається підприємству, котре хоче розвивати нові напрямки своєї діяльності, чи розширити вже існуючі?

Вилучати обігові кошти з уже працюючого бізнесу – недоцільно. Стабільне та широковідоме підприємство може собі дозволити таку розкіш, як випуск цінних паперів. Проте невелика компанія навряд чи зможе переконати діловий світ у надійності та успішності свого бізнесу. Часто підприємці шукають вихід у бізнес-колах, у яких вони обертаються – практика приватного кредитування й досі дуже поширена. Однак стрімкий розвиток обсягів кредитування банківськими установами малого та середнього бізнесу – красномовно свідчить про те, що банківські кредити є оптимальним виходом для невеликих підприємств та навіть приватних підприємців.

На відміну від приватного кредитування, де відсоткова ставка сягає 3-5% на місяць, банківські кредити обходяться набагато дешевше і коливаються в межах 1–1,5% на місяць, залежно від термінів повернення. Така форма кредитування більш стабільна – підприємець чітко знає суму, яку він може отримати, строк, протягом якого він може на неї розраховувати, та терміни, коли потрібно виплачувати відсотки. Важливою для позичальника також є кредитна історія, яку він набуває у процесі співпраці з банком.

Протягом останнього часу процедура видачі кредитів для підприємств значно спростилась. Ще кілька років тому кредитувати малий та середній бізнес у нестабільних економічних умовах вважалось занадто ризикованим. Та й невідпрацьованою була сама система кредитування. Практикувались здебільшого споживчі кредити, дуже обережно видавались кредити підприємствам, а для приватних підприємців отримати кредит було зовсім безнадійною справою. Чималі складнощі виникали з процедурою оцінки кредитоспроможності підприємства чи підприємця, пов’язані з подвійною бухгалтерією, невідповідністю офіційних даних реальним. Позиція банків щодо застави також істотно відрізнялася і була набагато жорсткішою.

Проте поступово банківськими установами практика кредитування підприємництва була поставлена ”на потік”. З’явилася своєрідна система оцінки бізнесу, що визначає суб’єктів та умови, при дотриманні яких можна розраховувати на кредит. Сьогодні умови кредитування для малого та середнього бізнесу у банківських установах приблизно однакові. Поширена практика надання кредитів за лінією ЄБРР, а також за програмою Німецько-Українського Фонду. У разі кредитування в межах міжнародних проектів процедура кредитування максимально спрощена та швидка. Практика свідчить, що клієнти, зазвичай, звертаючись за кредитами, бажають отримати кошти “на учора”, тому банки максимально спрощують систему кредитування. Сьогодні вже діє система експрес-кредитування, що передбачає видачу кредиту протягом одного дня.

Вимоги до позичальників

Клієнт, який звертається до банку може бути як приватним підприємцем, так і юридичною особою. Мінімальний термін роботи для підприємців, які звертаються за кредитами становить 3 місяці (для торгівлі та сфери послуг), та 6 місяців, (для виробництва). Робота підприємства за цей період аналізується кредитним спеціалістом банку.
Банк перевіряє прибутковість позичальника та динаміку його розвитку упродовж відповідного періоду. При наявності у компанії зв’язаного бізнесу (тобто того, від якого безпосередньо залежить діяльність позичальника), кредитний спеціаліст обов’язково зацікавиться його фінансовим становищем. Але головною умовою для видачі кредитів є бажання клієнта співпрацювати з банком, надавати йому достовірну інформацію про ситуацію на підприємстві. Заставою може слугувати рухоме і нерухоме майно, чи, наприклад, товар, який перебуває в обігу. Вартість застави має становити не менше 125% від суми кредиту з відсотками.

Навіть за наявності ліквідної застави, підприємству можуть відмовити у кредитуванні якщо: підприємство не розвивається або має тенденцію до спаду у об’ємах виробництва чи реалізації; якщо кошти на підприємстві використовуються неефективно, якщо є значні розбіжності між інформацією яка надається банку і справжнім станом справ; кредитний спеціаліст має сумніви, щодо можливості позичальника повернути кошти у зазначений термін.

Наприклад, проаналізувавши діяльність підприємства, банк може зменшити суму, на яку розраховував клієнт. Це, зазвичай, відбувається у тому випадку, якщо банк не впевнений у спроможності підприємства повернути ці кошти, чи в доцільності заявленої суми для розвитку підприємства. Причини обмеження суми обов’язково пояснюються клієнтові.

Процедура видачі кредиту

У різних банківських установах відсоткові ставки по кредитах приблизно однакові. Саме тому конкуренція в цій сфері відбувається переважно за рахунок максимально спрощеної та швидкої процедури отримання кредиту. Підприємець, який звертається до банку, потрапляє до кредитного спеціаліста, який протягом усього співробітництва буде “вести” клієнта. У його завдання входить пояснити підприємцю усі умови, за яких він може отримати кредит, перелічити документи, які він повинен підготувати. Для приватних підприємців це мінімальний пакет документів, трохи більше вимагають від юридичної особи. Проте рішення, щодо кредитування приймається не тільки на основі документів, а на підставі реальної картини, яка визначається кредитним спеціалістом у процесі живого спілкування.

Відвідування таким спеціалістом підприємства – це необхідна процедура. На основі вражень від ефективності бізнес-процесів, та їх відповідності документації і приймається остаточне рішення щодо кредитування. Поширена практика консультацій підприємців щодо важливих питань, пов’язаних з діяльністю компанії. Можливість використовувати у бізнесі знання кредитного спеціаліста – істотна перевага кредитування, перед іншими засобами залучення коштів.

Максимально спрощена процедура кредитування не передбачає наявності у позичальника бізнес-плану. По-перше, кредитний спеціаліст більше уваги приділяє попередній діяльності підприємства, по-друге, це ускладнює процедуру отримання кредиту, по-третє, для багатьох підприємств це надто великі витрати, що несумісні з розміром кредиту, що запрошується. Потреби, на які підприємству будуть видаватись кошти з’ясовуються у процесі спілкування з кредитним спеціалістом. Залежно від його висновків, визначається оптимальна сума кредиту, терміни та оптимальні умови погашення кредиту.

Якими бувають кредити

За лініями ЄБРР та Німецько-Українського фонду, кредити можуть становити від 100 до 125 000 доларів США. Видається кредит до одного року (якщо кредитуються обігові кошти) та до двох років (якщо кредит видається на основні кошти). Якщо кредит видається банком за рахунок власних коштів – термін кредиту може сягати 3 - 5 років.

Підхід до кожного клієнта може бути індивідуальним. Залежно від потреб клієнта, кошти видаються траншами або повністю. Погашення кредиту також відбувається у зручному для клієнта графіку. Щоправда, якщо позичальник погодився на певний графік – що б не трапилось, а виплатити обумовлену суму в строк необхідно. У іншому випадку вживаються штрафні санкції – тут вимоги банків достатньо суворі.

Відсоткова ставка, що коливається в межах 1-1,5%, нараховується за ануїтетним графіком, тобто на ту суму, яка ще залишилась у використанні підприємства. Якщо підприємство має можливість – кредит може бути погашений достроково, при цьому істотно можна зекономити на виплаті відсотків.

Юлія Батуріна, головний економіст відділу мікрокредитування ВАТ КБ “Надра”
У колах підприємців досі поширене упереджене ставлення до роботи з банками. Підприємців відлякує процедура застави. Вважають, що банківські установи зацікавлені у тому, щоб підприємець не повернув кредит, а банк отримав у розпорядження ліквідну заставу, яку можна швидко реалізувати. Ця думка абсолютно помилкова! Насправді, процес реалізації майна, який може затягнутись на довгі місяці, банк зовсім не приваблює. Банк зацікавлений повернути кредит з відсотками у визначений термін, а не займатися торгівлею майном.

Саме тому під час рішення питання чи кредитувати підприємство, бізнес позичальника уважно аналізується, і визначається саме та сума, що без зайвих ускладнень може бути повернена, навіть без врахування можливих надходжень від нового напрямку діяльності. Завдяки такому підходу, протягом усієї практики кредитування підприємницької діяльності, ВАТ КБ “Надра” ще не мав проблем з поверненням кредитів.

Микола Пермяков, начальник управління проектного фінансування ВАТ КБ «Хрещатик»

Хочу порадити підприємцям звернути увагу на проектне фінансування, що передбачає участь банку у фінансуванні проектів інвестиційного характеру. Це купівля виробничих основних фондів, виробничих приміщень чи іншої нерухомості, яка використовуватиметься позичальником для здійснення запланованої діяльності. Подібне фінансування передбачає окупність і, відповідно, повернення кредитних коштів саме від реалізації даного проекту.

Для визначення основної складової ризику банку в цій кредитній операції потрібно чітко з’ясувати необхідність та достатність фінансових ресурсів для реалізації проекту, своєчасність їх отримання, проаналізувати ринок даної продукції чи послуг, достатність грошових потоків позичальника та заставне майно (як правило, використовується об’єкт, створений за рахунок кредитних коштів). Однією з найважливіших вимог під час розгляду можливості фінансування інвестиційного проекту є власна участь позичальника у фінансуванні такого проекту (зазвичай він становить від 10 до 30% загальної суми проекту).

ВАТ КБ «Хрещатик» спільно з Київською міською державною адміністрацією у 2001 році створили Програму фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності Києва. Програма дозволяє отримати низьковідсоткове (5,25–5,5% річних у національній валюті) довгострокове (до 36 місяців) фінансування, що передбачає відстрочку платежу до 6 місяців. Супроводжують цю кредитну лінію фахівці спеціалізованого підрозділу - управління проектного фінансування. Упродовж двох років реалізації Програми банком було профінансовано понад 100 проектів загальною сумою близько 260 млн. грн. Понад 80% з них мають інвестиційний характер.Корпоративные
правоотношения
Юридическое обслуживание
предприятия
Консультация
Судебное и исполнительное
производство
Регистрация предприятий
Подготовка документов
для самостоятельной
регистрации предприятия
Прекращение деятельности
предприятия
Другие услуги
Транспортное страхование
Страхование имущества
Медицинское страхование
Страхование ответствненности
Страхование грузов
Страхование сельхоз рисков
Базовый пакет
Пакет стандарт
Оптимал
Бизнес квартал
Элит квартал
От консультации относительно выбора банка до сопровождения Ваших интересов вплоть до получения результата!КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Киев, ул. Рогнединская 4,
офис 22, 3 этаж,
тел. 223 46 91; 223 46 92
E-mail: office@ur.com.ua


гадания и мистика
Бизнес
от А до Я
    Бюро переводов
Недвижимость
г. Киева
Банк
Украины
Мобильная
связь
Еженедельная
газета


Установка кондиционеров Rambler's Top100 Каталог юридических фирм, юридические услуги, семинары, форумы, вакансии для юристов

META-Ukraine